LBA: Naujasis Mokėjimų įstatymas – arčiau vartotojo

Naujasis Mokėjimų įstatymas, kurį Vyriausybė pateikė svarstyti ir priimti Seimui, yra mokėjimo paslaugų sistema, numatanti platų spektrą banko klientams naudingų mokėjimo paslaugų pakeitimų, tarp jų palankesnius mokėjimo terminus, įkainius bei detalesnį informavimą.

Priėmus Mokėjimo įstatymo pakeitimus į nacionalinę teisę bus perkelta Europos Sąjungos (ES) Mokėjimo paslaugų direktyva, t.y. suderinti nacionaliniai teisės aktai ir sukuriama šiuolaikiška ir nuosekli mokėjimo paslaugų teikimo visose ES ir Europos ekonominės erdvės valstybėse teisinė bazė.

Kartu šio įstatymo priėmimas neabejotinai turės didelę įtaką bankų veiklai, kadangi mokėjimo paslaugos yra viena iš pagrindinių bankų teikiamų paslaugų. Bankai, siekdami užtikrinti tinkamą mokėjimo paslaugų teikimą atitinkamai pasikeitus teisiniam reguliavimui bei mokėjimo paslaugų teikimo sąlygoms, privalės atlikti daug pakeitimų bankų veikloje bei pasirengti techniškai - sudaryti naujas sutartis su klientais, atspausdinti naujus mokėjimo blankus ir kt.

"Vadovaudamiesi naujojo Mokėjimų įstatymo nuostata pateikti klientams kuo daugiau informacijos apie mokėjimo paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius, paslaugų atlikimo terminus ir t.t., Lietuvos bankų asociacija parengė Rekomendacines mokėjimo paslaugų teikimo taisykles, kuriomis vadovausis visi asociacijos nariai", - sako Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse be kitos informacijos pateikiami mokėjimo nurodymams taikomi banko reikalavimai, mokėjimo paslaugų teikimo terminai, išaiškinama mokėjimo nurodymų atšaukimo, jau įvykdytų lėšų gavėjo sumų grąžinimo mokėtojui tvarka, mokesčių ir valiutos keitimo kursų taikymas, numatytas kliento ir banko bendravimas, kliento ir banko atsakomybė, sutarčių bei banko paslaugų ir operacijų įkainių keitimo tvarka.

Naujajame įstatyme numatyta nemažai palankių vartotojui sprendimų, pvz., lėšų gavėjo naudai gautos lėšos turi būti įskaitytos į gavėjo sąskaitą tą pačią dieną. Nuo 30 dienų iki 60 dienų prailgintas terminas, per kurį bankai privalo informuoti klientus apie keičiamas mokėjimo paslaugų sąlygas, bankai nemokamai teiks tam tikras paslaugas, pvz., operacijos rezultatų atsekimą ir atitinkamos informacijos pateikimą klientui, kai operacija buvo neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta ir kt.

Pasak S.Kropo, Mokėjimų įstatymas yra platus, paliečiantis nemažai rinkos dalyvių ir numatantis daug vartotojui palankių naujovių, kurioms bankai rengėsi iš anksto, tačiau, visiems techniniams darbams atlikti būtina galutinė Mokėjimų įstatymo redakcija, todėl Seimui priėmus šį įstatymą reikia pereinamojo laiko iki galo pasirengti jo sėkmingam taikymui.

Naujojo Mokėjimų įstatymo įsigaliojimo dieną Lietuvos bankų asociacija Rekomendacines mokėjimo paslaugų teikimo taisykles paskelbs savo tinklapyje, komerciniai bankai savo ruožtu informuos visus klientus.