Ieškota priemonių, kurios pagerintų verslo kreditavimo sąlygas

Lietuvos bankų asociacija bei komerciniai bankai kartu su UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) vasario 27 d. susitikime ieškojo būdų ir priemonių, kurios leistų efektyviai pagerinti smulkaus ir vidutiniojo verslo kreditavimo sąlygas.

 

Susitikimo metu INVEGA pristatė planuojamas įgyvendinti finansinės inžinerijos priemones, finansuojamas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Dalyviai aptarė INVEGOS garantijų teikimo sąlygų paskutinius pakeitimus, garantijų teikimo tvarką ir taikomos garantijų išmokų mokėjimo procedūras. Komerciniai bankai pateikė pasiūlymų, kurie sukurtų palankesnes kreditavimo sąlygas:

 

-         Pakeisti INVEGA garantijų teikimo schemą pagal UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo pagrindinius garantijų teikimo principus

-         Pradėti teikti garantijas kredito linijoms ir overdraftams, nes šie skolinimo produktai patrauklesni smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) kaip apyvartinių lėšų finansavimo instrumentai.

-         Nereikalauti iš bankų kontroliuoti apyvartinių paskolų lėšų panaudojimo paskirties pagrįstumo.

-         Leisti garantuotų paskolų lėšas naudoti ir SVV darbuotojų darbo užmokesčiui, su juo susijusiems mokesčiams ir kitiems mokesčiams valstybei sumokėti.

-         Leisti naujomis paskolomis su INVEGA garantija padengti įmonių jau turimus įsipareigojimus tame pačiame banke.

-         Nereikalauti skolos sumažėjimo grąžinimo grafikų apyvartinių lėšų finansavimo instrumentuose.

 

"Lietuvos komerciniai bankai finansuoja ir finansuos perspektyvius smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektus, o valstybės pasiryžimas blogėjant šalies ekonominei padėčiai dalintis rizika suteikiant daugiau garantijų bei mažinant kai kuriuos neracionalius apribojimus be jokių abejonių teigiamai paveiks kreditavimą", - sako Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.

 

"Pablogėjus ekonominei situacijai Lietuvoje ir dėl to sutrikus smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimui, mes ieškome būdų, kaip pagerinti ir palengvinti SVV įmonėms priėjimą prie finansavimo šaltinių, todėl esame linkę peržiūrėti savo garantijų teikimo schemą ir visas

procedūras, susijusias su pagalba smulkiajam ir vidutiniam verslui", – teigia INVEGOS generalinė direktorė Zita Gurauskienė.

 

Galimi garantijų teikimo sąlygų pakeitimai bus apsvarstyti artimiausiame INVEGOS valdybos posėdyje.