LBA pareiškimas dėl nepagrįstų spekuliacijų bankininkystės temomis

Tvarus Lietuvos ekonomikos augimas neįsivaizduojamas be patikimų pinigų ir bankų. Stipri šalies bankų sistema yra teigiamo investicinio klimato, palankių skolinimosi sąlygų, užtikrinančių įmonių sėkmingą plėtrą, šalies piliečių galimybių gauti visas šiuolaikinės bankininkystės paslaugas, garantas.

Tačiau per pastaruosius keletą mėnesių sulaukėme politikų ir kai kurių specialistų nepagrįstų bandymų Lietuvos bankų stiprybes įvardinti grėsmėmis. Taip pat spekuliacijų apie tariamą bankų įtaką augančiai infliacijai, lėtėjančiam ūkio augimui, finansų sistemos stabilumui ar net pinigų sistemos režimo pasikeitimui. Nepagrįstus viešus svarstymus dėl finansų ir bankų sistemų bei lito kurso stabilumo išprovokavo ir Seimo rezoliucija "Dėl neatidėliotinų priemonių stabdant kainų augimą ir infliaciją" ir Ūkio ministerijos parengta ekonominio saugumo stiprinimo programa.

Todėl Lietuvos bankų vardu kreipiamės į visas Lietuvos Seimo rinkimuose dalyvaujančias partijas ir nepriklausomus politikus, prašydami savo rinkiminėse kovose tęsti atsakingą politiką, vengiant nepagrįstų teiginių ir spekuliacijų Lietuvos bankininkystės, nacionalinės valiutos ir finansų sistemos stabilumo klausimais.

Kalbant apie bankininkystę, pinigų sistemą bei finansų stabilumą priešrinkiminiuose debatuose, nereikėtų pamiršti, kad tai pasitikėjimu paremtos kategorijos. Bankininkystė yra labai sudėtingas ir jautrus mechanizmas. Šalies bankų sistema yra pajėgi atlaikyti kylančius šokus, tačiau nepagrįsti svarstymai daro žalą šalies investiciniam klimatui, trukdo pritraukti naujas užsienio investicijas lėtėjančios ekonomikos sąlygomis, mažina piliečių pasitikėjimą ir gali lengvai paveikti skolinimosi kaštus ir sąlygas, o tuo pačiu ir valstybės, įmonių bei atskirų piliečių finansus. Ir akivaizdu, kad labiausiai nukentėtų nepakankamą ekonominį išsilavinimą ir mažiausias pajamas gaunantys Lietuvos piliečiai.

Šiandien šalies komerciniais bankais pasitiki verslas ir gyventojai. Lietuvos bankinė sistema yra moderni, stabili ir atsakinga. Esame pasirengę atvirai ir argumentuotai aptarti visus politikams bei visuomenei rūpimus, su bankininkystės veikla susijusius, klausimus.

Lietuvos bankų asociacija