Bendradarbiavimas ginant vartotojų teises

Lietuvos bankų asociacija ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Šios organizacijos bendradarbiaus rengiant ir tobulinant finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, skleis su tuo susijusią informaciją, ugdys visuomenės supratimą apie finansinių paslaugų saugumą, aiškins jų finansinių paslaugų tiekėjų pasirinkimo teisę ir kriterijus.

 

Bendradarbiavimo susitarime taip pat numatyta derinti ir koordinuoti šalių veiksmus atstovaujant, teikiant pasiūlymus ir viešai reiškiant nuomonę vartotojų teisių apsaugos klausimais Europos Sąjungos valstybių institucijose be tarptautinėse organizacijose.

 

 "Kartu dirbdami ir diskutuodami sieksime, kad vartotojų, kurie perka finansines paslaugas ir produktus, teisės būtų suprantamos vienodai ir kad jos būtų ginamos dar efektyviau", - aiškino Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.

 

Pasak Vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus Felikso Petrausko, Lietuvos bankų asociacija deleguos atstovus į darbo grupę, rengiančią teisės akto projektą dėl Vartojimo kredito direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę.

 

Pabrėžiama, kad labai svarbi bendradarbiavimo sritis – vartotojų švietimas, atkreipiant didžiausią dėmesį į vartotojus regionuose.

 

Vartotojams bus aiškinama apie bankų teikiamas paslaugas ir įvairius produktus, mokoma, kaip saugiai jais naudotis dirbant internetu. Bankai ir kitos kredito įstaigos bus skatinamos gerinti paslaugų kokybę ir saugumą, diegiant naujas technologijas atsižvelgti į neįgaliųjų poreikius savarankiškai naudotis finansinėmis paslaugomis bei atsakingiau taikyti atsakingo verslo praktiką ir savireguliacijos principus.