Pranešimas spaudai

Lietuvos bankų asociacijos narių susirinkimas patenkino Asociacijos prezidento Rimanto Busilos prašymą atleisti jį iš užimamų pareigų nuo š. m. sausio 8 d. ryšium su jo paskyrimu naujai steigiamo UniCredit Group banko Baltijos valstybėse Lietuvos skyriaus vadovu.

" Šį paskyrimą vertinu kaip dar vieną rimtą iššūkį mano profesinėje karjeroje. Esu dėkingas už parodytą pasitikėjimą ir manau, kad mano sukaupta patirtis dirbant finansų rinkoje bei vadovaujant Lietuvos bankų asociacijai padės tą pasitikėjimą pateisinti"- sakė Rimantas Busila.

Lietuvos bankų asociacija