Lietuvos kredito įstaigos susitarė dėl vieningų įmokų surinkimo paslaugos taisyklių

2007 m. vasario 6 d. dvylika Lietuvos kredito įstaigų patvirtino bendras įmokų surinkimo ir administravimo kredito įstaigose taisykles. Taisyklėmis nustatyta tipinė įmokų priėmimo dokumento ("Mokėjimo nurodymas pervesti įmoką") forma ir rekomenduojama elektroninės duomenų bylos struktūra.

Taisyklės aktualios toms įmonėms, kurios su kredito įstaigomis turi sudarę ar ketina sudaryti įmokų surinkimo ir administravimo sutartis. Tai draudimo, lizingo, ryšio, komunalines ir kitas paslaugas teikiančios įmonės. Įsigaliojus šioms taisyklėms, tiek įmokų gavėjai, tiek kredito įstaigos galės optimizuoti lėšų surinkimo paslaugų kokybę, o mokėtojams bus patogiau atsiskaityti pagal vieningą įmokos mokėjimo dokumentą.

Pagal šias taisykles, kredito įstaigos užtikrins galimybę lėšų gavėjams duomenis apie surinktas įmokas gauti naudojant rekomenduojamą elektroninę duomenų bylos struktūrą, t.y. lėšų gavėjas gaus vienodos struktūros elektroninius duomenis apie priimtas įmokas iš visų kredito įstaigų, todėl galės efektyviau administruoti surinktas lėšas, pagerės paslaugos kokybė.

Naudodamos patvirtintą vienodo mokėjimo dokumento ("Mokėjimo nurodymas pervesti įmoką") formą, įmonės galės parengti ir išsiųsti Lietuvos Respublikos mokėjimo įstatymo reikalavimus atitinkančius mokėjimo dokumentus savo klientams. Toks mokėjimo dokumentas patogesnis mokėtojams, nes jame nurodyti visi rekvizitai, būtini mokėjimo nurodymui kredito įstaigoje įvykdyti.

Išsamesnės informacijos dėl įmokų surinkimo ir administravimo sutarčių sudarymo ar pakeitimo ieškokite kredito įstaigų klientų aptarnavimo padaliniuose.

Įmokų priėmimo paslaugos kredito įstaigose taisyklės ( 387.0 kb )