Įsigaliojanti ES direktyva garantuos geresnę investuotojų apsaugą

Lapkričio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradeda galioti nauji investuotojų apsaugos ir rinkos skaidrumo reikalavimai, apibrėžti ES finansinių priemonių rinkų direktyvoje (angl. Markets in Financial Instruments Directive arba MiFID).

"Pagrindinis šios direktyvos tikslas – investuotojų apsauga, įgyvendinama visų investavimo rinkos dalyvių pagalba. Pagal naujus reikalavimus visoje Europos Sąjungoje įgyvendinamos teisinės priemonės, kurios labiau apsaugos investuotojus nuo įvairių išorinių ir vidinių rizikų, o rinka taps dar skaidresnė. Kartu tai leis visoje ES sukurti vieningą standartą investavimo paslaugų teikimui", – sakė Vertybinių popierių komisijos (VPK) pirmininkė Vilija Nausėdaitė.

Nauja pareiga bankams – išsami informacijos apie investuotoją analizė

Vienas svarbiausių pokyčių klientams yra tai, jog bankai ir kitos finansinės institucijos yra įpareigojamos analizuoti tam tikrą informaciją apie investuotojus – jų tikslus ir patirtį investavime, finansinę padėtį ir kitą informaciją – tam, kad saugant investuotojo interesus, jam būtų galima teikti rekomendacijas dėl investavimo paslaugų, geriausiai atitinkančių jo poreikius, galimybes bei rizikos toleranciją.

"Lietuvos bankai jau šiandien didžiąja dalimi įgyvendina šias nuostatas, tačiau klientams, pateikus daugiau informacijos apie save, specialistai galės tiksliau parinkti investavimo priemones bei įspėti apie galimas rizikas. Be to, bankai galės atkreipti klientų dėmesį, jeigu jie rinktųsi pernelyg rizikingas, jų žinių bei patirties neatitinkančias investavimo priemones", – sakė Aidas Budrys, laikinai einantis Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidento pareigas.

Pasak A.Budrio, Lietuvos bankai aktyviai ruošiasi ES finansinių priemonių rinkų direktyvos įgyvendinimui – diegia pakeitimus savo informacinėse sistemose, ruošia naujo pavyzdžio sutartis su klientais, leisiančias rinkti ir analizuoti informaciją, siunčia informaciją klientams ir t.t.

"Tai, kaip atskiri bankai diegs pakeitimus, gali skirtis. Tačiau vienas dalykas yra bendras visų bankų klientams, besidomintiems investavimu – jie turėtų būti pasiruošę suteikti daugiau informacijos bankams. Taip pat artimiausiu metu vertybinių popierių sąskaitas turintys klientai gali būti pakviesti į bankus persirašyti vertybinių popierių sutarčių", – pastebėjo LBA atstovas.

Finansinių institucijų klientams, nepersirašiusiems vertybinių popierių sąskaitų sutarčių arba nesusipažinusiems su naujais investavimo paslaugas reguliuojančiais dokumentais iki tam tikro, konkretaus banko nustatyto laiko, gali būti apribotos galimybės gauti kai kurias investavimo paslaugas. Detalesnę informaciją klientui suteiks jį aptarnaujantis bankas.

Siekiama skaidresnės rinkos

Pagal ES finansinių priemonių rinkų direktyvos reikalavimus, visi investavimo rinkos dalyviai taip pat turės teikti ataskaitas ir duomenis apie savo ir klientų biržinius ir užbiržinius sandorius valstybinei rinkos reguliavimo institucijai – Vertybinių popierių komisijai. "Tai turėtų padidinti rinkos patikimumą ir reputaciją, kadangi VPK turės daugiau informacijos ir priemonių, kurios padės pastebėti ir tirti neskaidrius sandorius rinkoje", – sakė V.Nausėdaitė.

VPK galės kasdien keistis priežiūrai reikiama informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių finansų rinkos priežiūros institucijomis. Naujų reikalavimų įgyvendinimas sudarys galimybes Komisijai iš didelio informacijos srauto išskirti piktnaudžiavimo finansinių priemonių rinka atvejus ir atlikti įstatymų pažeidimo tyrimus.