Bankai garantuoja kortelių sąskaitose laikomų lėšų saugumą

Lietuvos bankų asociacijos teigimu, mokamosios kortelės išlieka saugiausias būdas atsiskaityti už prekes ir paslaugas bei patogiai pasiekti lėšas kasdienėms reikmėms. Skirtingai nei grynųjų pinigų atveju, bankai garantuoja jiems patikėtų lėšų saugumą ir užtikrina jų grąžinimą, jei pinigai buvo pasisavinti neteisėtai. Tuo pačiu bankai ragina klientus būti apdairiais naudojantis kortelėmis bankomatuose ir kitose kortelių aptarnavimo vietose.

"Bankai prisiima visą atsakomybę ir atlygina visus nuostolius, kuriuos klientas patiria dėl kitų asmenų neteisėtos veiklos. Mokamųjų kortelių turėtojas nenukenčia, nes pinigus grąžina bankas. Todėl tai yra žymiai saugesnis būdas nei atsiskaitymas grynaisiais pinigais – vagišių pavogtų grynųjų žmogui kompensuoti jau negali niekas", – sakė Lietuvos bankų asociacijos vadovas Aidas Budrys.

Pasak jo, tiek užsienio šalyse, tiek Lietuvoje pasitaiko nusikaltimų, susijusių su mokamųjų kortelių ar jų duomenų vagystėmis. "Vis dėlto, bankų dedamos pastangos – griežta stebėsenos sistema, leidžianti identifikuoti galimus bandymus neteisėtai pasisavinti lėšas, nuolatinė bankomatų priežiūra ir investicijos į jų apsaugos didinimą – sumažina tokių nusikaltimų galimybę iki minimumo", – sakė asociacijos vadovas. Anot jo, nuo panašios rizikos bankai yra apdraudę savo veiklą.

Bankai primena, kad užtikrinant mokamųjų kortelių ir naudojimosi bankomatais saugumą, itin svarbus yra mokamųjų kortelių turėtojų atidumas. "Kaip su grynaisiais, taip ir su negrynaisiais pinigais reikia elgtis atsakingai, kad jie netaptų vagišių taikiniu", – sakė bankų asociacijos vadovas.

Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, 2007 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo išduota per 3 mln. 775 tūkst. mokamųjų kortelių. Jų turėtojai gali pasinaudoti daugiau kaip 1271 bankomatu ir atsiskaityti apie 26 tūkstančiuose kortelių turėtojų aptarnavimo vietų.