Pasitarimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos finansų ministerijos įvyko bankų, inspekcijos ir Finansų ministerijos specialistų pasitarimas dėl skolinto ir fiksuoto kapitalo santykio apskaičiavimo tvarkos. Pasitarimo metu vyko diskusija, kurios metu aptarti aktualūs su tuo susiję klausimai