Narystė Europos Sąjungos bankų federacijoje

Š.m. balandžio 7 d. Europos Sąjungos bankų federacijos valdyboje, bus svarstomas Lietuvos bankų asociacijos prašymas tapti tikruoju Federacijos nariu.