Lietuvos bankų asociacija tapo tikruoju Europos bankų federacijos nariu

Š.m. balandžio 7 d. Europos bankų federacijos valdybos posėdyje Briuselyje vienbalsiai pritarta Lietuvos bankų asociacijos narystei Federacijoje. "Tapę tikraisiais Europos bankų federacijos nariais turėsime daugiau galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kurie skirti bankų sektoriaus verslo aplinkos gerinimo bei bankų veiklos efektyvumo didinimo, organizuojant atsiskaitymus vieningoje Europos mokėjimų erdvėje, problemoms spręsti" – sakė Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Rimantas Busila.

Europos bankų federacija įkurta 1960 metais ir atstovauja daugiau nei 4500 bankų, kurių bendras turtas sudaro daugiau nei 20 000 mlrd. eurų, bankų darbuotojų skaičius viršija 2,3 mln. "Tai tikrai įtakinga organizacija ir narystė joje yra ir tam tikras Lietuvos bankų asociacijos veiklos pripažinimas ir įvertinimas" – teigia Rimantas Busila.