Konferencija "Fraud and Money Laudering Prevention for the Financial Sector"

ICC Finansinių nusikaltimų biuras organizuoja metinę konferenciją "Fraud and Money Laundering Prevention for the Financial Sector", kuri įvyks š.m. spalio 12 - 13 dienomis Londone (D.Britanija).