Dėl Lietuvos SOLVIT centro

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija informuoja, kad gegužės mėn. Lietuva, kaip ir kitos naujosios valstybės narės prisijungė prie Vidaus rinkos koordinavimo centrų SOLVIT sistemos. Ši sistema sukurta siekiant pagreitinti problemų, susijusių su ES vidaus rinkos funkcionavimo netolygumais sprendimą ir išvengti ES teisės pažeidimo bylų kėlimo prieš valstybes nares Europos Teisingumo Teisme.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija š.m. birželio 28 d. 14 val. 212 salėje rengia seminarą verslo ir piliečių interesus atstovaujančių organizacijų atstovams apie SOLVIT centrų funkcionavimą. Planuojančius dalyvauti prašo užsiregistruoti elektroniniu paštu [email protected] iki birželio 25 d.