Bankų ir kredito unijų klientams

Informuojame, kad Lietuvos bankai ir užsienio bankų skyriai, registruoti Lietuvoje, bei kredito unijos vykdydami Lietuvos banko valdybos nutarimą dėl naujos tarpbankinių atsiskaitymų sistemos LITAS (Žin., 2003 Nr. 110 - 5463) diegimo bei siekdami maksimaliai kokybiškai įvykdyti šios sistemos reikalavimus (IBAN formato - dvidešimties ženklų sąskaitų numeriai) vieningai sutarė, kad šiai sistemai įdiegti numatytas šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis (nuo š.m. sausio 19 d. iki liepos 20 d.) nėra pakankamas.

Todėl bankai šį terminą pratęsia dviems mėnesiams, t.y. iki š.m. rugsėjo 19 d. Klientai, kurie jau naudoja naujuosius dvidešimties ženklų sąskaitų numerius, jokių nepatogumų nepatirs.