LBA viceprezidentas

Pagrindinės veiklos funkcijos:

organizuoja pateiktų teisės aktų projektų vertinimą;
koordinuoja darbo grupių veiklą;
organizuoja narių nuomonių konsolidavimą ir atstovauja LBA poziciją;
dalyvauja rengiant Asociacijos nuomones aktualiais klausimais;
kartu su kolegomis sprendžia strateginius, teisinius, statistikos formavimo ir veiklos klausimus;
atsakingas už finansų planavimą ir panaudojimą, Asociacijos operacinę bei ūkinę veiklą.