Pelno (nuostolio) ataskaitos

Metai: Ketvirčiai:

Pelnas (nuostolis), priskirtinas patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams (tūkst. Eur)

* Danske Bank A/S bankinės veiklos Lietuvoje skaičiai pateikti pagal valdymo apskaitos duomenis
** "OP Corporate Bank plc" Lietuvos filialas įtraukia "OP Corporate Bank plc" Lietuvos filialo duomenis, t.y. "OP Corporate Bank plc" priklausančios lizingo bendrovės UAB “OP Finance” duomenys ataskaitoje nerodomi.

Pastaba: dėl metodologinių skirtumų, duomenys su ankstesniais laikotarpiais nėra palyginami.

Detalią 2018 m. I ketv. statistiką galima parsisiųsti čia.