Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai

Metai: Ketvirčiai:

Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai

*atėmus specialiuosius atidėjimus, pridėjus sukauptas palūkanas ir atėmus administravimo mokestį. Paskolos juridiniams asmenims, tame tarpe fin. institucijoms, neįtraukiant grupės įmonių.

Pastaba: dėl metodologinių skirtumų, duomenys su ankstesniais laikotarpiais nėra palyginami.

Detalią 2018 m. I ketv. I dalies statistiką galima atsisiųsti čia.
Detalią 2018 m. I ketv. II dalies statistiką galima atsisiųsti čia.